Cookiebeheerbeleid

Wat zijn cookies (cookie-bestanden)? 

Cookiebestanden (cookies genoemd) zijn computergegevens in de vorm van een klein alfanumeriek (tekst)bestand, dat bij een bezoek aan onze website op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen (of wordt bijgewerkt – in geval van herhaalde/volgende bezoeken). Dit zijn met name tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en die worden gebruikt om de toegang tot de pagina’s van onze website te vergemakkelijken. Ze bevatten de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, de duur van de opslag op het apparaat en een uniek nummer.

Hoe gebruiken we cookies op onze website? 
Wij verzamelen of verwerken geen informatie die een directe identificatie van persoonlijke gegevens mogelijk maakt. Er worden geen persoonlijke gegevens op onze website doorgegeven aan externe entiteiten zonder de toestemming van de gebruiker die nodig is voor de verwerking. Cookies worden op onze website gebruikt voor statistische doeleinden (met betrekking tot het aantal bezoeken aan onze website) en om de goede werking van de website te waarborgen en steeds relevantere inhoud te leveren.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE COOKIES?

Personalisering van de inhoud
Cookies worden gebruikt om de inhoud van de pagina’s van de website beter af te stemmen op de voorkeuren van de gebruikers en om het gebruik van de websites te optimaliseren. Ze maken het mogelijk om het apparaat van de gebruiker te herkennen en de site correct weer te geven, die vervolgens wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker.

Creëer statistieken
Door middel van cookiestatistieken helpen ze ons te begrijpen hoe gebruikers van de website de website gebruiken, wat ons in staat stelt om het volgende te verbeteren

Onderhoud van de gebruikerssessie
Sessie – Dit is een object dat de gegevens van de verbinding met de client op de server voor een bepaalde periode onthoudt. Voor elke klant wordt een aparte sessie gemaakt, zodat deze informatie niet door elkaar wordt gehaald tussen verschillende gebruikers op een bepaalde pagina.

Cookies gekoppeld aan advertenties en hun ontvangers
Gerichte reclamecookies: deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om de reclame op uw behoeften af te stemmen. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze kunnen ook worden geplaatst door externe social media sites om interactie met u mogelijk te maken (bijvoorbeeld om de Like en Share knoppen van Facebook te delen); om gegevens te verzamelen over de interesses van gebruikers en ze worden gebruikt door externe social media om advertenties weer te geven aan hun gebruikers wanneer ze inloggen op hun diensten.

WELKE COOKIES GEBRUIKT DE SITE?

Als onderdeel van onze service gebruiken we cookies:

  • sessiecookies

Dit zijn tijdelijke bestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat de gebruiker uitlogt, de website verlaat of de browser uitschakelt.

  • hardnekkige cookies.

Deze worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen gedurende de in de instellingen aangegeven tijd of totdat ze door de gebruiker worden gewist.

We gebruiken de volgende soorten cookies op de website:

  • prestaties, die het mogelijk maken om informatie te verzamelen over het gebruik van de pagina’s van de site,
  • functioneel, waarmee u de door de gebruiker geselecteerde instellingen kunt opslaan en de interface kunt aanpassen, bijvoorbeeld in termen van de taal of de regio van herkomst van de gebruiker, video, het uiterlijk van de website, enz.

HOE VERANDER IK DE COOKIE-INSTELLINGEN?

Standaard staan veel webbrowsers toe dat cookies worden opgeslagen op de terminal van de gebruiker. Gebruikers van de website kunnen hun cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies te blokkeren in de instellingen van de webbrowser of om te informeren over elke publicatie op het apparaat van de gebruiker van de website. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden van cookiebeheer vindt u in de instellingen van de software (webbrowser).

Meer informatie over cookies is beschikbaar in het “Help”-gedeelte van het browsermenu.

Google Chrome
Vous devez cliquer sur le menu (dans le coin supérieur droit), onglet Paramètres> Afficher les paramètres avancés. Dans la section “Confidentialité”, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu. Dans la section “Cookies”, vous pouvez modifier les paramètres de cookies suivants :
– Suppression des cookies
– Blocage des cookies par défaut
– Autoriser les cookies par défaut
– Sauvegarde par défaut des cookies et des données du site jusqu’à la fermeture du navigateur
– Spécification des exceptions pour les cookies de sites ou domaines spécifiques

Internet Explorer
Depuis le menu du navigateur (coin supérieur droit): Outils> Options Internet> Confidentialité, bouton Sites. Utilisez le curseur pour régler le niveau et confirmez le changement avec le bouton OK.
Mozilla Firefox
Depuis le menu du navigateur : Outils> Options> Confidentialité. Activez le champ Firefox Program : “utilisera les paramètres utilisateur”.
Les cookies sont décidés en cochant – ou non – la rubrique Accepter les cookies.

Opera
Depuis le menu du navigateur: Outil> Préférences> Avancé. Les cookies sont décidés en cochant – ou non – la rubrique Cookies.

Safari
Dans le menu déroulant Safari, sélectionnez Préférences et cliquez sur l’icône Sécurité. Ici, vous sélectionnez le niveau de sécurité dans la zone “Accepter les cookies”.
La désactivation ou le blocage des cookies peut entraîner un dysfonctionnement de notre site Web. Si votre navigateur accepte les cookies, vous consentez à l’utilisation de cookies par notre site Web.

Google Chrome
U moet klikken op het menu (in de rechterbovenhoek), tabblad Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op de knop “Content Settings”. In het gedeelte “Cookies” kunt u de volgende cookie-instellingen wijzigen:
– Het verwijderen van cookies
– Standaard cookie-blokkering
– Cookies standaard toestaan
– Standaardback-up van cookies en sitegegevens tot de browser wordt afgesloten
– Uitzonderingen specificeren voor cookies van specifieke sites of domeinen

Internet Explorer
Vanuit het browsermenu (rechter bovenhoek): Hulpmiddelen> Internetopties> Privacy, knop Sites. Gebruik de schuifregelaar om het niveau in te stellen en bevestig de wijziging met de OK-knop.
Mozilla Firefox
In het menu van de browser: Gereedschappen> Opties> Privacy. Activeer het Firefox-programmaveld: “zal gebruikersinstellingen gebruiken”.
Cookies worden bepaald door het aankruisen – of niet – van het veld ‘Accepteren van cookies’.

Opera
Vanuit het browser menu: Tool> Preferences> Advanced. Cookies worden bepaald door het aanvinken – of niet – van de Cookies-sectie.

Safari
Selecteer in het vervolgkeuzemenu Safari Preferences (Voorkeuren) en klik op het pictogram Security (Beveiliging). Hier selecteert u het beveiligingsniveau in het gedeelte “Cookies accepteren”.
Het uitschakelen of blokkeren van cookies kan ertoe leiden dat onze website niet goed functioneert. Als uw browser cookies accepteert, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door onze website.

Adresse

Verpama AG
Schwerzistrasse 20
CH-8807 Freienbach

Senden Sie uns eine Nachricht

Adres

Verpama AG
Schwerzistrasse 20
CH-8807 Freienbach

Telefoon

Stuur ons een bericht